Торакны каты ягулык белән җылыту турында

20 сентябрь 2019 ел., җомга

«Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарның торакка ихтыяҗларын канәгатьләндерү максатларында барлыкка килгән гражданнарга, идарәче оешмаларга, торак милекчеләре ширкәтләренә, торак, торак-төзелеш кооперативларына яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативларына утын өчен максималь ваклап сату бәяләренең иң чик күләмнәрен билгеләү турында» 2011 елның 7 октябрендәге 9-1/нпс номерлы Дәүләт комитеты карары белән, НДС белән, түбәндәге чик максималь бәяләр билгеләнде:

- франко-лесосек шартларында утын ягулыгы-тыгыз кубометр өчен 316 сум.;

- франко-склад шартларында утын ягулык-тыгыз кубометр өчен 447 сум.

Татарстан Республикасының Тарифлар буенча комитетының «Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарның торакка ихтыяҗларын канәгатьләндерү максатларында төзелгән гражданнарга, идарәче оешмаларга, торак милекчеләре ширкәтләренә, торак, торак-төзелеш кооперативларына яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативларына, НДС белән, сатыла торган күмергә максималь ваклап сату бәяләренең иң чик максималь күләмен билгеләү турында» 19.12.2008 ел, № 9-1 / нпс карары белән, НДС белән, 2 893 сум күләмендә билгеләнгән.

Торакны җылыту максатларында каты ягулыкка бәяләрне дәүләти җайга салуны исәпкә алып, торак йортларны утын яки күмер белән җылытучы гражданнар дәүләт комитеты билгеләгән бәяләрдән каты ягулык сатып алу хокукына ия.

Шулай ук гражданнарга сатыла торган каты ягулыкның иң чик максималь ваклап сату бәяләре Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында гражданнарның аерым категорияләренә торак һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләүгә субсидияләр-ташламалар бирү турында» 2006 елның 24 мартындагы 126 номерлы карарының 3.2 пунктында каралган субсидия-ташламалар күләмен билгеләгәндә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2004 елның 24 декабрендәге карары белән расланган Торак һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләүгә субсидияләр-ташламалар күләмен исәпләгәндә кулланыла:

- Гаиләгә елга 10 куб. м утын;

- Елына 2 т күмер.

Каты ягулык сатып алуга субсидияләр-ташламалар социаль яклау идарәсенең территориаль бүлекчәләре тарафыннан каты ягулыкны сатып алу һәм илтеп бирү өчен түләүгә счет-фактуралар күрсәткәндә елга ике тапкырдан да артмаган күләмдә социаль яклау идарәсенең компенсация түләүләре бирелә.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования