ТР буенча Кадастр палатасы: рөхсәт ителгән куллану төрен үзгәртергә мөмкинме?

23 июль 2019 ел., сишәмбе

Җир участогын сатып алганда, һәр граждан җирне рөхсәт ителгән җир төре нигезендә генә файдаланырга мөмкин икәнлеген аңлый. Җир кишәрлегеннән рөхсәт ителгән файдалану-шәһәр төзелешен зоналаштыру критерийларының берсе, ул җир кишәрлегеннән файдалану максатын билгели.

Шәхси торак төзелеше өчен җир (ИЖС) автомат рәвештә 3 каттан да артык булмаган торак төзү мөмкинлеген күз алдында тота. Шулай ук гараж, кладовой һәм башка кирәкле хуҗалык һәм көнкүреш корылмалары төзү рөхсәт ителә, әгәр бу участокның күләме һәм үзенчәлекләре мөмкинлек бирә икән. ИЖС астындагы участок, кагыйдә буларак, шәһәр җирлеге яисә муниципаль берәмлек чигендә урнашкан. 

Бакчачылык коммерцияле булмаган ширкәтләр  ике төрле булырга мөмкин: бакчачылык һәм яшелчәчелек.

Яшелчә бакчаларында капиталь объектлар төзү тыела, әмма уңыш яки инвентарь саклау өчен зур булмаган хуҗалык корылмалары төзү рөхсәт ителә. Бакчачылык ширкәте җирләрендә торак йорт та, бакча да төзеп була.

Рөхсәт ителгән куллану төрен үзгәртү мөмкинме соң?

Рөхсәт ителгән җир участогының төрен үзгәртергә мөмкин, әмма башта участокка кагылышлы тулы мәгълүмат алырга һәм булган документация нигезендә, аны кулланырга мөмкин дип билгеләргә кирәк.  Татарстан Республикасы буенча Кадастр палатасы экспертлары аңлатканча, җир кишәрлегеннән файдалануга рөхсәт ителгән үзгәрешләрне үзгәрткәнче, шәһәр төзелеше регламентлары һәм зоналаштыру карталары булган җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән, җир кишәрлегенең кайсы территориаль зонада урнашуын билгеләп, танышырга кирәк. Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән билгеле бер территориаль зоналар чикләрендә урнашкан участоклардан файдалану рөхсәт ителгән төрләре исемлеге расланды.

  Барлык шәһәрләр, бистәләр һәм торак пунктлар диярлек территориаль зоналарга бүленгән. Һәр территориаль зонаның рөхсәт ителгән җир кишәрлекләренең үз төрләре бар. Рөхсәт ителгән куллану төрләре өч төркемгә бүленә:

1) рөхсәт ителгән куллануның төп төрләре;

2) шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре;

3) рөхсәт ителгән куллануның төп төрләренә һәм шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләренә карата өстәмә рәвештә генә рөхсәт ителгән һәм алар белән бергә башкарыла торган ярдәмче төрләре.

Рөхсәт ителгән җир кишәрлекләренең төп һәм ярдәмче төрләре өстәмә рөхсәт һәм килешенмичә генә җир кишәрлекләре хокукына ия булучылар тарафыннан мөстәкыйль сайлап алына. Җир кишәрлеген шартлы рәвештә рөхсәт ителгән төргә рөхсәт бирү РФ Граждан кодексы нигезендә башкарыла. Җир кишәрлегеннән файдалануның әлеге төре хокукка ия булып мөстәкыйль сайлана алмый, ә җирле үзидарә органының теге яки бу карары нигезендә бирелә.

Шулай итеп, җир кишәрлеген төзү, реконструкцияләү яисә башка файдалануны гамәлгә ашыру максатларында рөхсәт ителгән куллану төрен үзгәртү планлаштырылган эшчәнлек шәһәр төзелеше регламентын, анда билгеләнгән чик (минималь һәм (яки) максималь) җир кишәрлекләре күләмен, рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрларын бозуга китермәсә мөмкин.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International