Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында карар проекты буенча гавами тыңлаулар

29 июнь 2020 ел., дүшәмбе

2020 елның 27 июлендә Буа шәһәре Башкарма комитеты бинасында Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында карар проекты буенча ачык тыңлаулар булачак. Халык алдында тыңлаулар Буа муниципаль районы башлыгының 2020 елның 25 июнендәге 6 номерлы карары белән билгеләнде. Шул ук карар нигезендә ТР Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында карар проекты буенча гавами тыңлаулар үткәрү буенча комиссия формалаштырылды.

ТР Буа муниципаль районы территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турындагы карар проекты буенча гавами тыңлауларда катнашучылар: дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары вәкилләре, сәяси партияләрнең төбәк яки җирле бүлекләре һәм башка иҗтимагый берләшмәләр вәкилләре, фикер алышына торган тема белән бәйле оешмалар җитәкчеләре, галимнәр, экспертлар, массакүләм мәгълүмат чаралары. Гавами тыңлауларда катнашучылар үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш ясау хокукы белән гавами тыңлаулар үткәрү датасына кадәр, 7 көннән дә соңга калмыйча, язма гаризалар биргән затлар, оешмалар тора.

Язма гаризалар һәм тәкъдимнәр ТР, Буа районы, Буа шәһәре, Космовский ур., 91Б адресы буенча гавами тыңлаулар үткәрү комиссиясе тарафыннан көн саен 8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр кабул ителә. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Буа шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турындагы карар проекты буенча тәкъдимнәр конкрет яңа нигезләмәләр рәвешендә тапшырылырга һәм Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарына, Буа муниципаль районы шәһәр Уставына, башка муниципаль хокукый актларга туры килергә тиеш.

Элемтә өчен телефон: 3-30-65.

Ачык тыңлаулар 10.00 сәгатьтә башлана, катнашучыларны теркәү – 9.30 сәгатьтә. Үткәрү урыны: ТР, Буа ш., Космовский ур., 91Б

 

Гавами тыңлаулар оештыру һәм үткәрү буенча эшче төркем җитәкчесе Зайцева С. А.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International