Ачык сервитутны билгеләү мөмкинлеге турында хәбәр

2021 елның 30 ноябре, сишәмбе

ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгына «Сетевая компания» АҖнең Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан җир кишәрлекләренә «КВЛ - 110 кВ Свияжск – Иннополис квл 110 кВ Исәк» электр тапшыру линиясе объектын урнаштыру (эксплуатацияләү) өчен халык алдында сервитут билгеләү турындагы үтенечнамәсе килде.

Әлеге объектны урнаштыру Россия Федерациясе Җир кодексының 39.37 статьясында ("Россия Федерациясе Җир кодексын гамәлгә кертү турында"2001 елның 25 октябрендәге 137-ФЗ номерлы Федераль законның 3.6 статьясында) каралган.

Кызыксынган затлар белән «Сетевая компания » АҖнең ачык сервитутны билгеләү турындагы үтенечнамәсе һәм Буа муниципаль районы территориясендә ачык сервитут чикләренең урнашу урыны белән таныша ала. ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы бинасында (Казан шәһәре, Вишневский ур., 26 йорт, эш режимы: дүшәмбе-пәнҗешәмбе: 9.00-16.45, җомга: 9.00 – 16.45, төшке аш: 11.45-12.30)

Җир кишәрлекләренә хокукларны исәпкә алу турында гариза бирү әлеге хәбәр басылып чыккан көннән алып 30 көн эчендә Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә авыл җирлегенең, шәһәр округының хокукый актларын рәсми бастырып чыгару (халыкка җиткерү) өчен билгеләнгән тәртиптә югарыда күрсәтелгән адрес буенча башкарыла.

Ачык сервитутны билгеләү мөмкинлеге турында хәбәрләр Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы сайтында www.mzio.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы сайтында https://buinsk.tatarstan.ru/ урнаштырылган.

Кадастр номеры

Кадастр номеры 16:30:021303:312 булган җир кишәрлегенең бер өлеше, мәйданы 16: 30: 021303: 312

629 кв. м.;

Кадастр номеры 16:15:000000:2366 булган җир кишәрлегенең бер өлеше

629 кв. м.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International