Социаль ярдәм чараларына хокукны билгеләгәндә, мобилизацияләнгәннәрнең керемнәре исәпкә алынмый

2022 елның 1 декабре, пәнҗешәмбе

Татарстан Пенсия фонды Бүлеккчәсе хәбәр иткәнчә, 1 ноябрьдән мобилизацияләнгән гражданнарның керемнәре балалар пособиеләрен билгеләгәндә мохтаҗлыкны бәяләү өчен исәпкә алынмый. Тиешле кагыйдәләр хөкүмәт карары белән расланган. Мобилизацияләнгән хәрби хезмәткәрнең кереме булмау да мохтаҗлыкны бәяләү  чорында гаиләсенә түләүләр билгеләүдән баш тарту өчен нигез булып тормый.

Исегезгә төшерәбез, 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларның ата-аналарына һәм авырлы хатын-кызларга айлык пособиеләр билгеләгәндә, мохтаҗлык критерийлары кулланыла.  Җан башына керем яшәү минимумыннан түбәнрәк булган уртача керемле гаиләләр әлеге төр түләүләрне алырга хокуклы. Пособие алу өчен ата-аналардан расланган хезмәт хакы яисә аның юклыгының объектив сәбәпләре күрсәтелгән белешмә сорала, гаилә мөлкәте билгеләнгән таләпләргә җавап бирергә тиеш.

"Баланыңәтисен мобилизация буенчахәрбихезмәткәчакырганочракта, аныңмоңакадәралганхезмәтхаклары, премияләр, эшкуарлыккеремеһәмбашкалархәзермохтаҗлыкисәпләгәндәисәпкәалынмый. Мобилизацияләнүченеңхезмәтхакыбулмаусәбәплегаиләгә пособие билгеләүнесорапязылганмөрәҗәгатькирекагылганбулса, хәзераныңхатыныяңадан пособие сорап Пенсия фондынамөрәҗәгатьитә ала. Исәп-хисапчорындакеремнәрбулмаусәбәплетүләүдән баш тартутурындагыкарарчыгарылмаячак, - дипбилгеләпүтте Татарстан Пенсия фонды башлыгы Эдуард Вафин.

Хәрбихезмәткә мобилизация буенчачакыруларныраслыйторгандокументлармөрәҗәгатьитүчетарафыннанмөстәкыйльтапшырыла. Пособие гаиләләргә 6 айгабилгеләнә, яртыелдансоң Пенсия фондынаяңагаризабирергәкирәк.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International