"Һөнәри керемгә салым» махсус салым режимын билгеләү буенча эксперимент үткәрү турында

10 октябрь 2019 ел., пәнҗешәмбе

2019 елның 1 гыйнварыннан федераль әһәмияттәге Мәскәү шәһәрендә, Мәскәү һәм Калуга өлкәләрендә, шулай ук Татарстан Республикасында (Татарстан) "Һөнәри керемгә салым» махсус салым режимын билгеләү буенча эксперимент үткәрү турында" 2018 елның 27 ноябрендәге 422-ФЗ номерлы Федераль закон үз көченә керде.

Һөнәри керемгә салым-2019 елның 1 гыйнварыннан Россия Федерациясенең 4 субъекты территориясендә, шул исәптән Татарстан Республикасы территориясендә кулланыла торган яңа махсус салым режимы. Махсус салым режимын кертү буенча эксперимент 10 ел дәвам итәчәк.

Әлеге закон нигезендә, 2019 елның 1 гыйнварыннан физик затлар, шул исәптән шәхси эшмәкәрләр, түбәндәге нигезләмәләрне үтәү шарты белән, «һөнәри керемгә салым» (алга таба – НПД) яңа махсус салым режимын ирекле рәвештә кулланырга хокуклы дип билгеләнде:

- җитештерелгән товарларны (продукцияне) мөстәкыйль сатучы яки хезмәтләр күрсәтүче физик затлар.

-эш бирүче дә, яллаучы дә, үз һөнәри эшчәнлеген башкарганда да түгел.

- календарь елда 2,4 млн. сумнан артык керем юк. 

- эшчәнлек алып бару урыны булып экспериментка кертелгән Россия Федерациясенең теләсә кайсы субъекты территориясе тора.

Нпд түләүчесе сыйфатында исәпкә кую салым органы аша гына гамәлгә ашырыла:

1. Минем салым " түләүсез мобиль кушымта»;

2. Россия Федераль салым хезмәте сайтында «профессиональ керемгә салым» салым түләүченең Кабинеты;

3. вәкаләтле банклар.

НПД түләүчесе сыйфатында исәптән төшерү «минем салым " кушымтасында башкарыла.

НПД салым чоры календарь ае дип таныла. Беренче салым чоры физик затны салым органында исәпкә куелганнан алып, ул исәпкә куелган айдан соң килүче календарь ай азагына кадәр салым түләүче сыйфатында исәпкә кую вакыты билгеләнә.

НПД түләү узган салым чорыннан соң килүче айның 25 числосыннан да соңга калмыйча башкарыла. 2019 елның гыйнварында НПД түләүчеләр сыйфатында исәпкә баскан затлар өчен НПД ның беренче түләве 2019 елның 25 мартыннан да соңга калмыйча гамәлгә ашырылырга тиеш.

Салым органы салым түләүчегә «Минем салым» мобиль кушымтасы аша, узган салым чорыннан соң килүче айның 12 числосыннан да соңга калмыйча, салым чоры йомгаклары буенча түләнергә тиешле салым күләме турында, салым түләү өчен кирәкле реквизитларны күрсәтеп, хәбәр итә. Салым чоры нәтиҗәләре буенча салым суммасы 100 сумнан ким булса, ул киләсе салым чоры нәтиҗәләре буенча түләнергә тиешле салым суммасына өстәләчәк.

Салым түләүчеләргә Хисап тапшырырга кирәк түгел. Моннан тыш, НПД түләүчеләре контроль-касса техникасын кулланудан азат ителгән.

Салым түләүченең салым түләү буенча бурычы билгеләнгән вакытка үтәлмәсә, салым органы салым түләү срогы чыккан көннән соң ун календарь көннән дә соңга калмыйча салым түләүчегә "Минем салым" мобиль кушымтасы аша салым түләү турындагы закон нигезләмәләренә салым түләүче салым түләүченең салым түләү бурычын билгели торган салым түләү сроклары, салым буенча бурыч суммасы турында, таләпләр җибәрелгән көнгә исәпләнгән пеня күләме, салым түләү сроклары турындагы мәгълүматларны күрсәтеп, салым түләү, шулай ук салым түләүченең таләпләре үтәлмәгән очракта кулланыла торган салым түләтү һәм салым түләү буенча бурычларны үтәүне тәэмин итү чаралары турында.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International